ในหวยหุ้นไทย การออกรางวัลจะเกิดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (และระบบจะปิดรับแทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น) โดยการออกรางวัลจะมีตามรอบการเปิด-ปิดตลาดหุ้นดังนี้:
– รอบเช้า: ออกผลรางวัลเวลา 10:00 น.
– รอบบ่าย: ออกผลรางวัลเวลา 14:30 น.
– รอบเย็น: ออกผลรางวัลเวลา 17:20 น.

ผลรางวัลหวยหุ้นไทยจะประกาศทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจะใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นไทยในการออกรางวัล โดยจะนำเลขจุดทศนิยมของค่าสุดท้าย (Last) มาใช้ในการออกรางวัลสามตัวบน และจุดทศนิยมของค่าเชียง (Change) มาใช้ในการออกรางวัลสองตัวล่าง นอกจากนี้ยังใช้ตัวสุดท้ายของ SET50 มาเป็นตัวแรกของรางวัลสามตัวบน และตามด้วยค่าจุดทศนิยมของ SET ตามภาพการตรวจสอบผลรางวัลที่แนบไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET).